ISSN 1895-412X · czwartek 9 Lipiec 2020 r.
rss
  • warning: mysql_get_server_info() [0function.mysql-get-server-info0]: Access denied for user 'apache'@'localhost' (using password: NO) in /home/foursafe/domains/4safe.pl/public_html/includes/database.mysql.inc on line 44.
  • warning: mysql_get_server_info() [0function.mysql-get-server-info0]: A link to the server could not be established in /home/foursafe/domains/4safe.pl/public_html/includes/database.mysql.inc on line 44.
  • warning: mysql_get_server_info() [0function.mysql-get-server-info0]: Access denied for user 'apache'@'localhost' (using password: NO) in /home/foursafe/domains/4safe.pl/public_html/includes/database.mysql.inc on line 44.
  • warning: mysql_get_server_info() [0function.mysql-get-server-info0]: A link to the server could not be established in /home/foursafe/domains/4safe.pl/public_html/includes/database.mysql.inc on line 44.
  • warning: mysql_get_server_info() [0function.mysql-get-server-info0]: Access denied for user 'apache'@'localhost' (using password: NO) in /home/foursafe/domains/4safe.pl/public_html/includes/database.mysql.inc on line 44.
  • warning: mysql_get_server_info() [0function.mysql-get-server-info0]: A link to the server could not be established in /home/foursafe/domains/4safe.pl/public_html/includes/database.mysql.inc on line 44.
  • warning: mysql_get_server_info() [0function.mysql-get-server-info0]: Access denied for user 'apache'@'localhost' (using password: NO) in /home/foursafe/domains/4safe.pl/public_html/includes/database.mysql.inc on line 44.
  • warning: mysql_get_server_info() [0function.mysql-get-server-info0]: A link to the server could not be established in /home/foursafe/domains/4safe.pl/public_html/includes/database.mysql.inc on line 44.
  • warning: mysql_get_server_info() [0function.mysql-get-server-info0]: Access denied for user 'apache'@'localhost' (using password: NO) in /home/foursafe/domains/4safe.pl/public_html/includes/database.mysql.inc on line 44.
  • warning: mysql_get_server_info() [0function.mysql-get-server-info0]: A link to the server could not be established in /home/foursafe/domains/4safe.pl/public_html/includes/database.mysql.inc on line 44.
Wersja do wydruku -A +A

Ochrona przeciwpożarowa nieruchomości

2010-06-23
 
Jednym z potencjalnych niebezpieczeństw dla zdrowia i życia człowieka jest ogień. Prawie wszystkie pożary powstają na skutek działań człowieka i wynikają zazwyczaj z nieostrożnego obchodzenia się z ogniem lubteż otaczania się łatwopalnymi materiałami.
 
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA NIERUCHOMOŚCI
13 lipca 2010 r.
Centrum Giełdowe Warszawa
 
 
Na właścicielu, zarządcy bądź innym podmiocie korzystającym z obiektu budowlanego lub terenu ciąży obowiązek zapewnienia właściwej ochronyprzeciwpożarowej.
 
Ochrona przeciwpożarowa to realizowanie przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem przez:
 
• zapobieganie powstaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru,
• zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru,
• prowadzenie działań ratowniczych.

Wymagania podstawowe w zakresie bezpieczeństwa pożarowego uwzględniają ochronę życia, zdrowia, mienia i środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.

Tematyka poruszona na szkoleniu:

- omówienie zabezpieczeń technicznych obiektu mających wpływ na stan bezpieczeństwa pożarowego
- ocena zagrożenia pożarowego w budynku
- instrukcje bezpieczeństwa pożarowego
- drogi ewakuacyjne
- wyposażenie w podręczny sprzęt
- omówienie, pokaz oraz ćwiczenia praktyczne w zakresie użycia podręcznego sprzętu gaśniczego
- przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożaru
- zadania i obowiązki pracowników w zakresie zapobiegania pożarom
- zadania i obowiązki pracowników w przypadku powstania pożaru
- sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia
- przygotowanie scenariusza pożarowego

Do uczestnictwa w szkoleniu zapraszamy:

- właścicieli i zarządców centrów handlowych,
- właścicieli sieci handlowych,
- kierowników obiektów handlowych,
- osoby zarządzające bezpieczeństwem nieruchomości,
- pracowników ochrony,
- specjalistów ds. współpracy z zewnętrznymi służbami prawnymi

więcej w załączniku poniżej
 
ZałącznikRozmiar
Informacje i formularz zgloszeniowy.pdf1.67 MB