ISSN 1895-412X · czwartek 20 Luty 2020 r.
rss
  • warning: mysql_get_server_info() [0function.mysql-get-server-info0]: Access denied for user 'apache'@'localhost' (using password: NO) in /home/foursafe/domains/4safe.pl/public_html/includes/database.mysql.inc on line 44.
  • warning: mysql_get_server_info() [0function.mysql-get-server-info0]: A link to the server could not be established in /home/foursafe/domains/4safe.pl/public_html/includes/database.mysql.inc on line 44.
  • warning: mysql_get_server_info() [0function.mysql-get-server-info0]: Access denied for user 'apache'@'localhost' (using password: NO) in /home/foursafe/domains/4safe.pl/public_html/includes/database.mysql.inc on line 44.
  • warning: mysql_get_server_info() [0function.mysql-get-server-info0]: A link to the server could not be established in /home/foursafe/domains/4safe.pl/public_html/includes/database.mysql.inc on line 44.
  • warning: mysql_get_server_info() [0function.mysql-get-server-info0]: Access denied for user 'apache'@'localhost' (using password: NO) in /home/foursafe/domains/4safe.pl/public_html/includes/database.mysql.inc on line 44.
  • warning: mysql_get_server_info() [0function.mysql-get-server-info0]: A link to the server could not be established in /home/foursafe/domains/4safe.pl/public_html/includes/database.mysql.inc on line 44.
  • warning: mysql_get_server_info() [0function.mysql-get-server-info0]: Access denied for user 'apache'@'localhost' (using password: NO) in /home/foursafe/domains/4safe.pl/public_html/includes/database.mysql.inc on line 44.
  • warning: mysql_get_server_info() [0function.mysql-get-server-info0]: A link to the server could not be established in /home/foursafe/domains/4safe.pl/public_html/includes/database.mysql.inc on line 44.
  • warning: mysql_get_server_info() [0function.mysql-get-server-info0]: Access denied for user 'apache'@'localhost' (using password: NO) in /home/foursafe/domains/4safe.pl/public_html/includes/database.mysql.inc on line 44.
  • warning: mysql_get_server_info() [0function.mysql-get-server-info0]: A link to the server could not be established in /home/foursafe/domains/4safe.pl/public_html/includes/database.mysql.inc on line 44.
Wersja do wydruku -A +A

Onwelo tworzy platformę antyfraudową najnowszej generacji

2016-12-02
 
Jak zautomatyzować wykrywanie nadużyć w firmie oraz szybko wdrażać strategie antyfraudowe?
 
Onwelo, wiodący polski dostawca usług IT, działający na globalnym rynku, stworzył antyfraudową platformę automatyzującą wykrywanie nadużyć oraz wdrażanie strategii obronnych w firmach.
 
Rozwiązanie Onwelo znacząco rozszerza możliwości oferowane przez już istniejące systemy antyfraudowe. Tradycyjne rozwiązania w tym obszarze są z reguły zoptymalizowane do wykrywania z góry określonych przypadków nadużyć, jak np. kradzież danych, oszustwa finansowe, czy monitoring zachowania pracowników ze specjalnymi uprawnieniami. Program Onwelo oferuje znacznie bardziej kompleksowe i innowacyjne podejście do walki z nadużyciami w firmach.
 
Innowacyjność platformy Onwelo wynika z takich jej funkcji, jak np. możliwość szybkiego pozyskiwania danych z wielu źródeł do celów analitycznych przy minimalnym zaangażowaniu ze strony zespołu IT, a także wykorzystanie zaawansowanych algorytmów statystycznych do klasyfikacji analizowanych zachowań pracowników i klientów. Dodatkowo rozwiązanie Onwelo cechuje się bardzo wysoką wydajnością, z możliwością skalowania w miarę rosnących wymagań biznesowych.
 
Korzystając z systemu antyfraudowego Onwelo, analityk ds. wykrywania nadużyć w firmie może m.in.:
· analizować przypadki nadużycia/sprawcy z różnych perspektyw (tzw. widok 360 stopni),
· zautomatyzować proces wykrywania znanych już scenariuszy nadużyciowych,
· efektywnie poszukiwać i definiować nowe scenariusze nadużyciowe,
· podnieść jakość i efektywność procesu wyjaśniania zidentyfikowanych nadużyć,
· skrócić czas istnienia praktykowanego w firmie scenariusza nadużyciowego (czyli sytuacji przynoszącej firmie straty),
· wykorzystywać informacje ze wszystkich dostępnych źródeł.
 
Sam proces wykrywania nadużyć jest oparty na intuicyjnym interfejsie graficznym, który umożliwia wizualizację informacji, a także na języku SQL, który służy do analizowania danych. Zidentyfikowane scenariusze nadużyciowe można w prosty sposób monitorować – cyklicznie lub w czasie rzeczywistym. Po przeprowadzeniu analizy danych i oceny obszarów biznesowych pod kątem ryzyka wystąpienia nadużyć, można zdefiniować w programie strategię  wykrywania nadużyć oraz monitorować wpływ jej działania na poszczególne procesy biznesowe w określonym czasie” - tłumaczy Dariusz Tarapata, pełniący w Onwelo funkcję Głównego Specjalisty ds. Big Data.
 
Platforma Onwelo składa się z następujących modułów: Data Scientist Sandbox - umożliwiający analizę danych, definiowanie i weryfikowanie hipotez; Information Repository - do przechowywania danych poddawanych analizie; Metadata Repository - do przechowywania implementowanych reguł i modeli; Alerts Repository - do zarządzania rozpoznanymi alertami w procesie wykrywania nadużyć; a także Case Management - pozwalający uporządkować proces wykrywania i wyjaśniania przypadków nadużyciowych.
Onwelo stworzyło swoje oprogramowanie na platformie Apache Hadooop, która pozwala przechowywać i przetwarzać bardzo duże zbiory danych. Wykorzystanie komponentów open source sprawia, że wdrożenie systemu anyfraudowego
 
Onwelo jest bardzo efektywne kosztowo. System można uruchomić albo w centrum danych klienta, albo w chmurze.
Nasze rozwiązanie antyfraudowe bazuje na doświadczeniach zdobytych w komercyjnych projektach zrealizowanych dla dużych firm z sektora finansowego i telekomunikacyjnego. Wdrożenie zazwyczaj zaczynamy od niewielkich, lecz precyzyjnie ukierunkowanych kroków. Dzięki temu klient może dostrzec wartość dodaną projektu na samym jego początku, a także lepiej zrozumieć potencjał naszego narzędzia” - tłumaczy Dariusz Tarapata.
 
Więcej informacji na temat antyfraudowej platformy Onwelo, jak i całej oferty firmy w zakresie Business Intelligence, można znaleźć na stronie: http://www.onwelo.com/offer/bi/.
 
 
Autor/źródło: 
Onwelo