ISSN 1895-412X · środa 5 Sierpień 2020 r.
rss
  • warning: mysql_get_server_info() [0function.mysql-get-server-info0]: Access denied for user 'apache'@'localhost' (using password: NO) in /home/foursafe/domains/4safe.pl/public_html/includes/database.mysql.inc on line 44.
  • warning: mysql_get_server_info() [0function.mysql-get-server-info0]: A link to the server could not be established in /home/foursafe/domains/4safe.pl/public_html/includes/database.mysql.inc on line 44.
  • warning: mysql_get_server_info() [0function.mysql-get-server-info0]: Access denied for user 'apache'@'localhost' (using password: NO) in /home/foursafe/domains/4safe.pl/public_html/includes/database.mysql.inc on line 44.
  • warning: mysql_get_server_info() [0function.mysql-get-server-info0]: A link to the server could not be established in /home/foursafe/domains/4safe.pl/public_html/includes/database.mysql.inc on line 44.
  • warning: mysql_get_server_info() [0function.mysql-get-server-info0]: Access denied for user 'apache'@'localhost' (using password: NO) in /home/foursafe/domains/4safe.pl/public_html/includes/database.mysql.inc on line 44.
  • warning: mysql_get_server_info() [0function.mysql-get-server-info0]: A link to the server could not be established in /home/foursafe/domains/4safe.pl/public_html/includes/database.mysql.inc on line 44.
  • warning: mysql_get_server_info() [0function.mysql-get-server-info0]: Access denied for user 'apache'@'localhost' (using password: NO) in /home/foursafe/domains/4safe.pl/public_html/includes/database.mysql.inc on line 44.
  • warning: mysql_get_server_info() [0function.mysql-get-server-info0]: A link to the server could not be established in /home/foursafe/domains/4safe.pl/public_html/includes/database.mysql.inc on line 44.
  • warning: mysql_get_server_info() [0function.mysql-get-server-info0]: Access denied for user 'apache'@'localhost' (using password: NO) in /home/foursafe/domains/4safe.pl/public_html/includes/database.mysql.inc on line 44.
  • warning: mysql_get_server_info() [0function.mysql-get-server-info0]: A link to the server could not be established in /home/foursafe/domains/4safe.pl/public_html/includes/database.mysql.inc on line 44.
Wersja do wydruku -A +A

Impel chwali się wzrostami.

2013-11-07
Grupa Impel - największa w kraju grupa firm usługowych – osiągnęła w III kwartale 2013 r. przychody ze sprzedaży na poziomie 406,1 mln zł oraz zysk operacyjny w wysokości 17,4 mln zł. Przychody ze sprzedaży narastająco zwiększyły się o 102,3 mln zł czyli o 9,8 %, z czego 78,1 mln zł pochodzi ze spółek pozyskanych w drodze akwizycji, a 24,2 mln zł pozyskanych jest organicznie.
Trzeci kwartał był okresem systematycznego wzrostu skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży spółek Grupy Impel i dalszego umacniania jej pozycji rynkowej. Jednakże, pomimo zadawalającego tempa wzrostu, kwartalny zysk operacyjny zmniejszył się o 2,3 mln zł w stosunku do trzeciego kwartału roku ubiegłego. Narastająco po trzech kwartałach EBIT wyniósł 38,5 mln zł, a wynik netto przekroczył 20 mln zł.
„Stabilność wzrostu przychodów wynika w tym roku głównie z konsolidacji spółek zakupionych na koniec 2012 roku. Niższa niż w ubiegłym okresie skala wzrostu organicznego z tytułu pozyskania lub odnowienia kontraktów odzwierciedla obecną sytuację polskiego rynku usług. Branża przedstawia wysoką polaryzację pomiędzy: utrzymującymi właściwe relacje ekonomiczne usługami z zakresu obsługi nieruchomości i presją cenową jaka podlegają usługi ochrony. Pomimo trudnej sytuacji rynkowej, decyzja o zakupie spółek z branży ochrony, które zwiększyły segment bezpieczeństwo, była decyzją kierunkową i strategicznie uzupełnia naszą ofertę. – mówi Wojciech Rembikowski, wiceprezes Impel SA.
Analiza rezultatów finansowych w podziale na segmenty biznesowe, potwierdza wiodącą pozycję Obsługi Nieruchomości (usługi sprzątania, zarządzania nieruchomościami oraz dystrybucja). Segment uzyskał narastająco przychody ze sprzedaży w wysokości 791 mln zł, przy rentowności operacyjnej na poziomie 4,6 procent. Odnotowaliśmy tu najwyższą dynamikę sprzedaży w Grupie, która wyniosła 13,4% (wzrost o 93,6 mln zł), natomiast zysk operacyjny kształtował się na poziomie 36,8 mln zł.
„Obsługa Nieruchomości jest od lat niekwestionowanym liderem w Polsce. Spójna i konsekwentna polityka pozyskiwania kontraktów w najważniejszych w Polsce segmentach odbiorców, jak: publiczna służba zdrowia, sektor finansowy (np. podpisana w maju umowa z Getin Noble Bankiem na kwotę ponad 17 mln zł), przemysłowy (umowa na wynajem pracowników tymczasowych z Krajową Spółką Cukrową SA. na kwotę 15 mln zł) czy biurowców klasy A, pozwala utrzymywać stabilny poziom marż, dostosowując jakość i zakres usług do zmieniających się w czasach kryzysu oczekiwań klientów. Podejmujemy również decyzje o rozwoju nowych specjalistycznych usług, które w pierwszym etapie wymagają wysokich nakładów, ale w dalszej perspektywie, podjęte ryzyko finansowe i operacyjne wynikające z wdrażania nowych technologii, rekompensowane jest wysoką rentownością pozyskanych kontraktów.” – dodaje Grzegorz Dzik, prezes Impel SA.
Przychody segmentu Bezpieczeństwo narastająco za trzy kwartały wyniosły 359 mln zł, rentowność operacyjna 0,8 procenta, a zysk operacyjny 2,9 mln zł. Wartości te znacząco odbiegają od założeń, na których oparta została projekcja zmian organizacyjnych i kapitałowych budujących strategię wzrostu wartości przyszłej spółki giełdowej Impel Safety S.A. Stojąc w obliczu braku poprawy sytuacji rynkowej tego segmentu w Polsce, decyzja o podziale została wstrzymana i odroczona do momentu przełomu i poprawy wyników operacyjnych, które oparte będą na komercyjnym wzroście stawek za bezpieczeństwo.
„Pomimo bardzo trudnej sytuacji na rynku usług bezpieczeństwa, dzisiejsza strategia zakłada wzrost przychodów w kolejnych latach, w szczególności, w oparciu o poszerzanie portfela produktów zgodnego z oczekiwaniami klientów oraz ogólnoświatowymi trendami w dziedzinie outsourcingu. Segment Bezpieczeństwo będzie nadal aktywnie pozyskiwać nowych klientów i kontrakty w segmentach już obsługiwanych, nie wykluczamy również potencjalnych akwizycji. Wzmożone zostaną prace nad optymalizacją procesów i kosztów, mających na celu, przede wszystkim, poprawę rentowności towarzyszącą wzrostowi przychodów. – podkreśla Grzegorz Dzik, prezes Impel SA.
Autor/źródło: 
Impel S.A.