ISSN 1895-412X · poniedziałek 17 Czerwiec 2019 r.
rss
  • warning: mysql_get_server_info() [0function.mysql-get-server-info0]: Access denied for user 'apache'@'localhost' (using password: NO) in /home/foursafe/domains/4safe.pl/public_html/includes/database.mysql.inc on line 44.
  • warning: mysql_get_server_info() [0function.mysql-get-server-info0]: A link to the server could not be established in /home/foursafe/domains/4safe.pl/public_html/includes/database.mysql.inc on line 44.
  • warning: mysql_get_server_info() [0function.mysql-get-server-info0]: Access denied for user 'apache'@'localhost' (using password: NO) in /home/foursafe/domains/4safe.pl/public_html/includes/database.mysql.inc on line 44.
  • warning: mysql_get_server_info() [0function.mysql-get-server-info0]: A link to the server could not be established in /home/foursafe/domains/4safe.pl/public_html/includes/database.mysql.inc on line 44.
  • warning: mysql_get_server_info() [0function.mysql-get-server-info0]: Access denied for user 'apache'@'localhost' (using password: NO) in /home/foursafe/domains/4safe.pl/public_html/includes/database.mysql.inc on line 44.
  • warning: mysql_get_server_info() [0function.mysql-get-server-info0]: A link to the server could not be established in /home/foursafe/domains/4safe.pl/public_html/includes/database.mysql.inc on line 44.
  • warning: mysql_get_server_info() [0function.mysql-get-server-info0]: Access denied for user 'apache'@'localhost' (using password: NO) in /home/foursafe/domains/4safe.pl/public_html/includes/database.mysql.inc on line 44.
  • warning: mysql_get_server_info() [0function.mysql-get-server-info0]: A link to the server could not be established in /home/foursafe/domains/4safe.pl/public_html/includes/database.mysql.inc on line 44.
  • warning: mysql_get_server_info() [0function.mysql-get-server-info0]: Access denied for user 'apache'@'localhost' (using password: NO) in /home/foursafe/domains/4safe.pl/public_html/includes/database.mysql.inc on line 44.
  • warning: mysql_get_server_info() [0function.mysql-get-server-info0]: A link to the server could not be established in /home/foursafe/domains/4safe.pl/public_html/includes/database.mysql.inc on line 44.

Przetargi

Przedmiot ogłoszenia Województwo Publikacja
Płock: Modernizacja IV piętra budynku Bursy Płockiej przy ul. 3 Maja 35 wraz z dostosowaniem kondygnacji IV piętra do wymagań ochrony przeciwpożarowej. Mazowieckie 2016-07-15
Warszawa: Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru w budynkach Instytutu Łączności - PIB w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 15. Mazowieckie 2016-07-15
Warszawa: Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru w wybranych pomieszczeniach budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie - postępowanie nr DE-WZP.261.12.2016.RB. Mazowieckie 2016-07-15
Dąbrowa Górnicza: Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 17 do obowiązujących przepisów pożarowych w ramach zadania Prace remontowe w obiektach oświatowych SP-2, SP-5, SP-17, SP-23, SP-25, ZS-4 Śląskie 2016-07-15
Płock: Modernizacja IV piętra budynku Bursy Płockiej przy ul. 3 Maja 35 wraz z dostosowaniem kondygnacji IV piętra do wymagań ochrony przeciwpożarowej. Mazowieckie 2016-07-15
Warszawa: Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru w budynkach Instytutu Łączności - PIB w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 15. Mazowieckie 2016-07-15
Warszawa: Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru w wybranych pomieszczeniach budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie - postępowanie nr DE-WZP.261.12.2016.RB. Mazowieckie 2016-07-15
Dąbrowa Górnicza: Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 17 do obowiązujących przepisów pożarowych w ramach zadania Prace remontowe w obiektach oświatowych SP-2, SP-5, SP-17, SP-23, SP-25, ZS-4 Śląskie 2016-07-15
Łódź: Ochrona fizyczna budynków Wydziału FTIMS PŁ Łódzkie 2016-07-14
Bielsko-Biała: Dozorowanie i ochrona obiektów, terenu i mienia Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej Śląskie 2016-07-14
Warszawa: Ochrona osób i mienia w Urzędzie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przy ul.Żeromskiego 29 Mazowieckie 2016-07-14
Sulechów: Zakup i instalacja monitoringu miejskiego Lubuskie 2016-07-14
Kraków: Wydzielenie stref bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum przy ul. Grzegórzeckiej 16 w Krakowie - I etap. Sprawa znak: 141.2711.75.2016 Małopolskie 2016-07-14
Warszawa: Konserwacja i naprawa systemów sygnalizacji alarmów pożaru i oddymiania w kompleksach administrowanych przez 1. BLTr, Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 1c Mazowieckie 2016-07-13
Mysłakowice: OCHRONA OSÓB I MIENIA WRAZ Z USŁUGĄ UTRZYMANIA CZYSTOŚCI TERENU W KARKONOSKIM CENTRUM GOSPODARKI ODPADAMI W ŚCIĘGNACH - KOSTRZYCY Dolnośląskie 2016-07-13
Warszawa: Modernizacja systemu sygnalizacji włamania i napadu w obiekcie Oddziału Okręgowego NBP w Lublinie Mazowieckie 2016-07-13
Częstochowa: Dostosowanie obiektu Szkoły Podstawowej nr 21 przy ul. Sabinowskiej 7/9 w Częstochowie do wymogów przeciwpożarowych. Śląskie 2016-07-13
Warszawa: Rozbudowa sytemu klimatyzacji wraz z dostosowaniem do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej budynku przy Al. Marcinkowskiego 12 w Poznaniu Mazowieckie 2016-07-13
Sosnowiec: Przebudowa pomieszczeń Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 wraz z przystosowaniem do wymagań bezpieczeństwa pożarowego przy ul. Franciszkańskiej 5a , 41 200 Sosnowiec Śląskie 2016-07-13
Wrocław: usługa ochrony w formie monitoringu oraz konserwacja systemu alarmowego Dolnośląskie 2016-07-11
Elbląg: Ochrona fizyczna osób i mienia w budynkach Sądu Okręgowego w Elblągu Warmińsko-mazurskie 2016-07-11
Skawina: Budowa Centrum Nadzoru Monitoringu Miejskiego dla miasta Skawina Małopolskie 2016-07-11
Legionowo: Wykonanie usługi w zakresie oczyszczenia studni chłonnych, studni rewizyjnych, wpustów ulicznych oraz kanałów i przykanalików z monitoringiem TV za pomocą kamery wraz z wywiezieniem i utylizacją urobku Mazowieckie 2016-07-11
Radom: Rozbudowa istniejącego systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz kontroli dostępu o pomieszczenie ODN i archiwum dokumentacji niejawnej w Komendzie Miejskiej Policji w Siedlcach. Nr sprawy 42 /16 Mazowieckie 2016-07-11
Kraków: Świadczenie usługi stałej ochrony fizycznej osób i mienia oraz monitorowania lokalnych systemów włamania i napadu na terenie obiektów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa Małopolskie 2016-07-11
Głowno: ZAKUP SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W GŁOWNIE Łódzkie 2016-07-11
Tychy: Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie zaprojektowanych robót Budowa obwodowej wodociągowej sieci przeciwpożarowej dla potrzeb stałego zaopatrzenia w wodę do celów zewnętrznego gaszenia pożarów budynku administracyjno - biurowego oraz b Śląskie 2016-07-11
Kraków: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych dla uczestników kursów organizowanych przez Wydział Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu dla Szkoły Aspirantów Państwo Małopolskie 2016-07-11
Chęciny: Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożarowej i instalacji dźwiękowego systemu ostrzegania. Świętokrzyskie 2016-07-11
Jastrzębie-Zdrój: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego zapewniającego spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego obiektu przedszkolnego w Jastrzębiu-Zdroju - Publiczne Przedszkole nr 16 Śląskie 2016-07-11