ISSN 1895-412X · wtorek 11 Sierpień 2020 r.
rss
  • warning: mysql_get_server_info() [0function.mysql-get-server-info0]: Access denied for user 'apache'@'localhost' (using password: NO) in /home/foursafe/domains/4safe.pl/public_html/includes/database.mysql.inc on line 44.
  • warning: mysql_get_server_info() [0function.mysql-get-server-info0]: A link to the server could not be established in /home/foursafe/domains/4safe.pl/public_html/includes/database.mysql.inc on line 44.
  • warning: mysql_get_server_info() [0function.mysql-get-server-info0]: Access denied for user 'apache'@'localhost' (using password: NO) in /home/foursafe/domains/4safe.pl/public_html/includes/database.mysql.inc on line 44.
  • warning: mysql_get_server_info() [0function.mysql-get-server-info0]: A link to the server could not be established in /home/foursafe/domains/4safe.pl/public_html/includes/database.mysql.inc on line 44.
  • warning: mysql_get_server_info() [0function.mysql-get-server-info0]: Access denied for user 'apache'@'localhost' (using password: NO) in /home/foursafe/domains/4safe.pl/public_html/includes/database.mysql.inc on line 44.
  • warning: mysql_get_server_info() [0function.mysql-get-server-info0]: A link to the server could not be established in /home/foursafe/domains/4safe.pl/public_html/includes/database.mysql.inc on line 44.
  • warning: mysql_get_server_info() [0function.mysql-get-server-info0]: Access denied for user 'apache'@'localhost' (using password: NO) in /home/foursafe/domains/4safe.pl/public_html/includes/database.mysql.inc on line 44.
  • warning: mysql_get_server_info() [0function.mysql-get-server-info0]: A link to the server could not be established in /home/foursafe/domains/4safe.pl/public_html/includes/database.mysql.inc on line 44.
  • warning: mysql_get_server_info() [0function.mysql-get-server-info0]: Access denied for user 'apache'@'localhost' (using password: NO) in /home/foursafe/domains/4safe.pl/public_html/includes/database.mysql.inc on line 44.
  • warning: mysql_get_server_info() [0function.mysql-get-server-info0]: A link to the server could not be established in /home/foursafe/domains/4safe.pl/public_html/includes/database.mysql.inc on line 44.
Wersja do wydruku -A +A

Biometryczny moduł identyfikacji SFM 3050

Zdjęcia produktu: 
Zdjęcia produktu: 
 
 
Biometryczny moduł identyfikacji SFM 3050 

 Instrukcja obsługi

 

 1) Uwagi wstępne

Urządzenie biometryczne i jego układy wykonawcze są opatentowane przez producenta i chronione prawem. Nie wolno kopiować urządzenia ani żadnej jego części, a także dokonywać jakichkolwiek zmian w jego konstrukcji. Wszelka ingerencja w  układ elektryczny, próby zmian oprogramowania, oraz niewłaściwe niezgodne z niniejszą instrukcją podłączanie wyprowadzeń układu może spowodować uszkodzenie urządzenia a tym samym utratę gwarancji.  

 2) Opis funkcjonalny 

SFM 3550 służy do identyfikacji “uprawnionych” użytkowników i sygnalizacji tego faktu za pomocą odpowiednich wyprowadzeń. Po poprawnym podłączeniu urządzenia do zasilania zaświeci się dioda zielona D4, oraz  dioda żółta D2. Tak sygnalizowany jest stan czuwania czyli normalny stan oczekiwania na przyłożenie palca. Za pomocą przycisków umieszczonych na płycie steruje się trybem pracy urządzenia.

Tryby pracy to:  Dodawanie użytkownika.  Przytrzymanie przycisku P1 powyżej 20 ms, stan sygnalizowany zapaleniem  zielonej diody D1. Przyłożenie palca do płytki sensora spowoduje chwilowe zgaszenie diody zielonej po czym zaczyna ona migać sygnalizując proces zapisu wzorca. Ponowne zapalenie się diody zielonej sygnalizuje oczekiwanie urządzenia na weryfikację wzorca.

Teraz należy powtórnie przyłożyć ten sam palec, zielona dioda powinna migać migotać i zgasnąć. Zapala się dioda D2 żółta - urządzenie powraca do stanu normalnej pracy. Użytkownik został dodany i kolejne przykładanie dodanego palca powoduje zmianę stanu wyjść przekaźnikowych PK1 na ok. 1500 ms, a PK2 na ok. 3000 ms. Stan ten sygnalizuje zielona dioda ciągłym świeceniem przez ok. 3000 ms oraz dźwiękiem (150 ms). Błąd podczas dodawania użytkownika sygnalizowany jest miganiem czerwonej diody D3 i sygnałem dźwiękowym (3x100 ms).

Identyfikacja użytkownika. W normalnym stanie czuwania należy przyłożyć dodany wcześniej palec do płytki sensora, poprawna identyfikacja zmienia stan wyjść tranzystorowych i przekaźnikowych jak opisano wyżej. Błędny odczyt, lub odczyt palca nie dodanego wcześniej sygnalizowany jest trzema sygnałami dźwiękowymi i miganiem czerwonej diody (D3).           

Usunięcie wszystkich użytkowników. Przytrzymanie przycisku P2  usuwa wszystkich dodanych wcześniej użytkowników. Stan ten sygnalizowany jest  sygnałem dźwiękowym i zapaleniem czerwonej diody (D3) .

 3) Opis wyprowadzeń

 Listwy zaciskowe:

 

+12V -  zasilanie 12-20V DCGND - masa układuWy1 - wyjście tranzystorowe (w stanie aktywnym zwierane do masy)  Wy2 - wyjście tranzystorowe (w stanie aktywnym zwierane do masy)  PK1 - wyjścia przekaźnikowe O, NC, NOPK2 - wyjścia przekaźnikowe NO, NC, O 

Gniazda, diody, przyciski:

 

GP - Łącze panelu sterowaniapin 1-3 Przyciski P 1-3 łązczą z Pin 8pin 4-6 Diody D 1-3 podłączone do masy pin 7 przez R 330 Ohm.Rs232 - gniazdo serwisowe do komunikacji szeregowej RS 232P1,P2,P3 przyciski funkcyjne programowalneD1,D2,D3, LED-y programowalna sygnalizacja reakcji stanu urządzeniaD4 Sygnalizacja zasilania układu 

4) Parametry techniczne urządzenia

Zasilanie. Napięcie zasilania podane na wyprowadzenia oznaczone +12 i GND musi być w zakresie 12-20V. Ze względu na wydzielanie się znacznej ilości ciepła na radiatorze stabilizatora, nie należy podłączać wyższych napięć. Nominalny pobór prądu 160 mA

Obciążalność styków wyjść przekaźnikowych. Dla prądu stałego maksymalny prąd obciążenia styków przekaźnikowych - 2A przy  30V dla prądu przemiennego 1A przy 125V

Wyjścia tranzystorowe. W stanie aktywnym na wyjścia tranzystorowe zwierane są do masy.

Panel Sterowania. Na panelu znajdują się przyciski sterujące, oraz diody sygnalizujące stan urządzenia. Panel jest podłączony do urządzenia za pomocą konektora listwowego, co daje możliwość odłączenia go od urządzenia, lub niezależnego montażu przy zastosowaniu odpowiedniego przedłużacza. 

5) Uwagi montażowe
 
Mocowanie urządzenia. W zestawie nie przewidziano żadnego szczególnego sposobu mocowania, pozostawiając to w gestii instalatorów. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę aby zabezpieczyć płytki urządzenia jak i płytkę sensora przed zwarciami i przypadkowym podłączeniem do źródeł napięcia. Należy chronić urządzenie przed wilgocią. Zakres temperatur pracy to 0-70 °C.

6) Uwagi końcowe

Zastosowanie biometrii w rozwiązaniach technicznych powszechnego użytku to nowe spojrzenie na aspekt kontroli dostępu, systemów zabezpieczeń czy rejestracji czasu pracy. Dlatego przedstawiając Państwu powyższe urządzenie zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w rozwoju tej dziedziny.

Prosimy o przesyłanie wszelkich sugestii, pomysłów zastosowań, oraz innych uwag technicznych pocztą elektroniczną do naszego biura. SFM 3550 to urządzenie uniwersalne dające wiele możliwości adaptacyjnych. Możliwe jest zaprogramowanie tego modułu ściśle według oczekiwań klienta.

Ciągle też pracujemy nad rozszerzeniem możliwości i funkcjonalności naszych rozwiązań.  

Zespół Techniczny firmy Bioident