Czy warto starać się o dyplom technika ochrony fizycznej osób i mienia?