Osoba niepełnosprawna nie zostanie ochroniarzem z licencją