ISSN 1895-412X · środa 16 Styczeń 2019 r.
rss
  • warning: mysql_get_server_info() [0function.mysql-get-server-info0]: Access denied for user 'apache'@'localhost' (using password: NO) in /home/foursafe/domains/4safe.pl/public_html/includes/database.mysql.inc on line 44.
  • warning: mysql_get_server_info() [0function.mysql-get-server-info0]: A link to the server could not be established in /home/foursafe/domains/4safe.pl/public_html/includes/database.mysql.inc on line 44.
  • warning: mysql_get_server_info() [0function.mysql-get-server-info0]: Access denied for user 'apache'@'localhost' (using password: NO) in /home/foursafe/domains/4safe.pl/public_html/includes/database.mysql.inc on line 44.
  • warning: mysql_get_server_info() [0function.mysql-get-server-info0]: A link to the server could not be established in /home/foursafe/domains/4safe.pl/public_html/includes/database.mysql.inc on line 44.
  • warning: mysql_get_server_info() [0function.mysql-get-server-info0]: Access denied for user 'apache'@'localhost' (using password: NO) in /home/foursafe/domains/4safe.pl/public_html/includes/database.mysql.inc on line 44.
  • warning: mysql_get_server_info() [0function.mysql-get-server-info0]: A link to the server could not be established in /home/foursafe/domains/4safe.pl/public_html/includes/database.mysql.inc on line 44.
  • warning: mysql_get_server_info() [0function.mysql-get-server-info0]: Access denied for user 'apache'@'localhost' (using password: NO) in /home/foursafe/domains/4safe.pl/public_html/includes/database.mysql.inc on line 44.
  • warning: mysql_get_server_info() [0function.mysql-get-server-info0]: A link to the server could not be established in /home/foursafe/domains/4safe.pl/public_html/includes/database.mysql.inc on line 44.
  • warning: mysql_get_server_info() [0function.mysql-get-server-info0]: Access denied for user 'apache'@'localhost' (using password: NO) in /home/foursafe/domains/4safe.pl/public_html/includes/database.mysql.inc on line 44.
  • warning: mysql_get_server_info() [0function.mysql-get-server-info0]: A link to the server could not be established in /home/foursafe/domains/4safe.pl/public_html/includes/database.mysql.inc on line 44.
Wersja do wydruku -A +A

System sygnalizacji ADEMCO!

2002-08-07

Systemten oparty jest na adresowalno-bezprzewodowej centrali amerykańskiej

Systemten oparty jest na adresowalno-bezprzewodowej centrali amerykańskiejprodukcji - ADEMCO USA (http://www.ademco.com/,http://www.ademco.com.pl/,która od 87 lat jest światowym liderem rynku zabezpieczeń.Jest to centrala w klasie „S”, wyższej niż profesjonalnaklasa „C”.

Centralaidentyfikuje 128 czujek przewodowych (w magistrali cyfrowej) lubbezprzewodowych, oraz czterokanałowe piloty jedno lub dwukierunkowe.Adresowalność systemu jest szczególną cechą, któraodróżnia ADEMCO od konwencjonalnych central innychproducentów. Polega to na cyfrowym przekazywaniu informacji odczujek do centrali poprzez linię zasilającą czujki i przekaźnikiwykonawcze.

Każdaczujka lub pilot posiada swój niepowtarzalny numeridentyfikacyjny co uniemożliwia np. celowe zastąpienie czujki inną.

Cyfrowatransmisja sygnałów jest niewrażliwa na zakłóceniaradioelektryczne.Centrala posiada 96 wyjść przekaźnikowych,przewodowych, adresowalnych i komunikujących się przez sieć 220V,tzw.X-10. Obsługa systemu z konsol alfanumerycznych, wyświetlającychinformacje w języku polskim lub angielskim, umieszczonych przywejściach i w sypialni oraz w garażu.


Proponowaneczujki adresowalne (cyfrowe):

-kontaktronoweczujki otwarcia każdego okna (może pozostać uchylone), drzwi i bram.

-nowość - czujki sejsmiczne z kontaktronem (rejestrują każdąmanipulację przy oknie)

-mikrofonoweczujki zbicia każdej szyby

-wewnętrzneczujki ruchu (podczerwień, mikrofale, ultradźwięki)

-czujkisabotażowe dla ochrony istotnych części systemu

-zewnętrznysystem ochrony perymetrycznej zakopywany lub nadziemny (osobneoprac.)

-ponadtoczujki dymu, gazu, zalania wodą

-dlaspóźnionych proponujemy pełną gamę czujek bezprzewodowych


Dostępnetryby funkcjonowania systemu:

INSTANT–aktywne wszystkie czujki na obwodzie domu (otwarcia okien i drzwioraz zbicia szyb) drzwi wejściowe bez opóźnienia.

STAY -jak w INSTANT z pozostawieniem opóźnienia wejścia

AWAY -jak w STAY + wewnętrzne czujki ruchu

MAX - j.w. bez opóźnienia wejścia (rozbrojenie możliwetylko z konsoli w garażu, stosowane przy długim wyjeździe).

Centralaumożliwia podział systemu na 8 stref.


Kodyużytkowników:

Do150 identyfikowanych użytkowników na 7 poziomach autoryzacji zprzydziałem do konkretnych stref. Przykładowo kody Państwa obsługująwszystkie strefy a kod i pilot np. ogrodnika tylko GARAŻ.Użytkownikom można przydzielić strefy czasowe do ograniczenia dostępuw niektórych dniach tygodnia świętach lub godzinach.

Każdyużytkownik może posiadać specjalny kod PRZYMUSU, którymposłuży się w czasie wymuszenia wyłączenia systemu, co będziezidentyfikowane przez stację monitorowania jako TERROR.

Pilotyniepowtarzalne, przypisywane do kodu użytkownika, użycie pilotaidentyfikowane przez centralę.

Przykładowe funkcje pilotów:

-otwarciebramy wjazdowej

-uaktywnienieopóźnienia wjazdu do garażu

-otwarciebramy garażowej

-wezwanieochrony fizycznej

Ponadtopilot Pani np. może otwierać lewą bramę garażową a pilot Pana prawąbramę.

Pilotogrodnika otworzy bramę wjazdową i rozbroi oraz otworzy tylko GARAŻ.

Lubteż inne funkcje do dowolnego zaprogramowania (w każdym pilocie mogąbyć inne).


Centralaposiada funkcje tzw. ”inteligentnego domu”.

Pozwalato na sterowanie do 96 urządzeń zewnętrznych, takich jak oświetlenie,bramy, furtki, żaluzje, podlewanie, fontanny, w zależności od daty,czasu, zadziałania niektórych czujek, sterowania z konsol lubz telefonu.

Wielofunkcyjnypilot 8+1 pozwala na sterowanie z dowolnego miejsca w domu 8 urządzeńaudio-video, a ponadto sterowanie 256 urządzeń typu lampa, gniazdoelektryczne, bramy itp. Umożliwia to np. imitację obecnościdomowników lub automatyzację różnych funkcji domu.

Zastosowaniemodułu telefonicznego VIP pozwala na obsługę systemu z dowolnegotelefonu na świecie (klawisze telefonu stają się klawiszamikonsoli),jak i na załączanie i wyłączanie dowolnych urządzeń poprzeztelefon. Moduł VIP potwierdza każdą operację słownie w językuangielskim. Umożliwia to np. zdalne włączenie sauny, otwarcie bramy,obsługę oświetlenia itp. Ponadto moduł VIP może ogłaszać wszystkiekomendy w lokalnym systemie nagłaśniającym.

Centralaposiada tzw. komendy MACRO, które umożliwiają uproszczenieobsługi systemu wielostrefowego do wciśnięcia jednego klawisza ipotwierdzenia kodem.

Np.wciśnięcie klawisza czerwonego automatycznie spowoduje zamknięciebram i garaży, uzbrojenie strefy OGRÓD, uzbrojenie strefy DOMw trybie INSTANT, włączenie oświetlenia nocnego i zaryglowaniedrzwi.

Harmonogramy centrali pozwalają też na automatyczneuzbrajanie i rozbrajanie systemu w zaprogramowanych godzinach innychdla każdego dnia tygodnia.

Rozbrajaniesystemu można powiązać np. z włączeniem ekspresu do kawy.


Sygnalizacjaalarmu:

-nakonsolach

-słownie,przez wewnętrzny system nagłośnienia

-sygnalizatoremzewnętrznym Tecnoalarm (samozasilany, podwójna obudowa, sabotaż na obudowę i na ścianę, zawiera czujkę udarową i czujkęreagującą na wtryśnięcie pianki.

-profesjonalny monitoring do Stacji Monitorowania (włamanie, napadterror)-wymaga zawarcia umowy

-ew.automatyczne przekazywanie alarmu i innych zdarzeń pod postaciąwiadomości SMS na dowolne telefony komórkowe.

Ponadtovideofon do bramy posiadający pamięć 64 gości z datą i godziną.


Dlawymagających klientów system telewizji dozorowej z rejestracjąna twardym dysku, możliwość podglądu na zwykły telewizorze itransmisją wizji drogą TPSA i GSM.

NasiKlienci siedząc na plaży np. na Wyspach Kanaryjskich, podglądają zlaptopa swój dom lub firmę...
JanuszGroński

AutoryzowanyInstalator Ademco.

ALCARSystemy Alarmowe


alcarski@poczta.onet.pl

http://www.alcarski.republika.pl/


Materiał dostarczony przez firme ALCAR
Ostatnio komentowane