ISSN 1895-412X · poniedziałek 8 Marzec 2021 r.
rss
  • warning: mysql_get_server_info() [0function.mysql-get-server-info0]: Access denied for user 'apache'@'localhost' (using password: NO) in /home/foursafe/domains/4safe.pl/public_html/includes/database.mysql.inc on line 44.
  • warning: mysql_get_server_info() [0function.mysql-get-server-info0]: A link to the server could not be established in /home/foursafe/domains/4safe.pl/public_html/includes/database.mysql.inc on line 44.
  • warning: mysql_get_server_info() [0function.mysql-get-server-info0]: Access denied for user 'apache'@'localhost' (using password: NO) in /home/foursafe/domains/4safe.pl/public_html/includes/database.mysql.inc on line 44.
  • warning: mysql_get_server_info() [0function.mysql-get-server-info0]: A link to the server could not be established in /home/foursafe/domains/4safe.pl/public_html/includes/database.mysql.inc on line 44.
  • warning: mysql_get_server_info() [0function.mysql-get-server-info0]: Access denied for user 'apache'@'localhost' (using password: NO) in /home/foursafe/domains/4safe.pl/public_html/includes/database.mysql.inc on line 44.
  • warning: mysql_get_server_info() [0function.mysql-get-server-info0]: A link to the server could not be established in /home/foursafe/domains/4safe.pl/public_html/includes/database.mysql.inc on line 44.
  • warning: mysql_get_server_info() [0function.mysql-get-server-info0]: Access denied for user 'apache'@'localhost' (using password: NO) in /home/foursafe/domains/4safe.pl/public_html/includes/database.mysql.inc on line 44.
  • warning: mysql_get_server_info() [0function.mysql-get-server-info0]: A link to the server could not be established in /home/foursafe/domains/4safe.pl/public_html/includes/database.mysql.inc on line 44.
  • warning: mysql_get_server_info() [0function.mysql-get-server-info0]: Access denied for user 'apache'@'localhost' (using password: NO) in /home/foursafe/domains/4safe.pl/public_html/includes/database.mysql.inc on line 44.
  • warning: mysql_get_server_info() [0function.mysql-get-server-info0]: A link to the server could not be established in /home/foursafe/domains/4safe.pl/public_html/includes/database.mysql.inc on line 44.
Wersja do wydruku -A +A

Czy warto starać się o dyplom technika ochrony fizycznej osób i mienia?

2015-03-20
     Słysząc słowo „ochroniarz” prawdopodobnie pierwszym ze skojarzeń, które pojawią się u większości pytanych osób będzie pilnujący dobytku wielkopowierzchniowego sklepu spożywczego rencista z grupą niepełnosprawności lub emeryt. Tymczasem profesja ta daje o wiele szersze spektrum możliwości zawodowych, które wykraczają poza przysłowiowego „ochroniarza” z marketu. Co więcej, od czasu tzw. ustawy deregulacyjnej, na próżno szukać wśród pracowników ochrony osób z grupą inwalidzką. Wymagane oświadczenie o pełnej sprawności oraz obowiązek przechodzenia okresowych badań lekarskich co 3 lata ma ukrócić ten dość paradoksalny proceder zatrudniania w branży ochroniarskiej osób z niepełnosprawnością.
   
     Na mocy wspomnianej ustawy w lipcu 2013 roku „uwolniono” zawód ochroniarza. Jakie konsekwencje dla zainteresowanych podjęciem zatrudnienia w tym obszarze niosą za sobą te zmiany? Ważną, o ile nie najważniejszą modyfikacją prawną jest zniesienie obowiązku posiadania licencji pracownika ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego, zarówno I, jak i II stopnia, a co się z tym wiąże konieczność zdania państwowego egzaminu, który prowadziły komendy wojewódzkie Policji. Ponadto ustawa otworzyła drzwi do kariery w ochronie osobom, dla których przeszkodą w zdobyciu wymarzonego zawodu było wykształcenie - przedtem licencję I stopnia mogli zdobyć absolwenci szkół średnich, a licencję II stopnia jedynie osoby z dyplomem szkoły wyższej. Obowiązującą wcześniej licencję zastąpiła elektroniczna lista kwalifikowanych pracowników ochrony, prowadzona przez Komendanta Głównego Policji. Figurujące na niej osoby swoimi uprawnieniami nie będą odbiegały znacząco od tych, którzy licencję już zdobyli. Wpis na listę wystarczy do tego, aby dana osoba mogła ochraniać sklep, być konwojentem pieniędzy lub pełnić funkcję pracownika ochrony w jednostce wojskowej, a nawet
elektrowni.
     
      „Uwolnienie” zawodu ochroniarza nie oznacza jednak dewaluacji certyfikatów ukończenia kursów czy dyplomu szkół wyższych. Ponieważ wśród kandydatów do pracy na stanowisko związane z szeroko pojętą ochroną fizyczną, którzy wykazują zbliżone predyspozycje osobowościowe i podobne doświadczenie zawodowe, to właśnie dyplom technika ochrony osób i mienia lub uczelni wyższej na kierunku bezpieczeństwo narodowe bądź bezpieczeństwo wewnętrzne może okazać się najlepszą kartą przetargową w procesie rekrutacji. Czym osoba po kursie bądź szkole góruje nad kandydatem bez wykształcenia w kierunku pracownika ochrony? Z pewnością nabytą wiedzą i stopniem przygotowania do zawodu. Słuchacz szkoły policealnej na kierunku technik ochrony ma okazję zdobyć specjalistyczną wiedzę, a także poszerzyć swoje horyzonty o wiadomości z zakresu dziedzin takich jak prawo, medycyna (pierwsza pomoc przedmedyczna), ekonomia, a nawet podszlifować język obcy. Oprócz zajęć teoretycznych, słuchacze i studenci kierunku ochrona osób i mienia poznają w praktyce, jak wygląda zabezpieczenie imprez masowych, konwojowanie, ochrona mienia i techniczne środki zabezpieczeń, uczą się technik interwencyjnych i samoobrony, ćwiczą umiejętności strzeleckie. 
   
    Gdzie można znaleźć pracę z dyplomem technika ochrony w kieszeni? Na osoby wykwalifikowane w tym zawodzie z otwartymi ramionami czekają agencje ochrony, w których może zaczynać jako pracownik ochrony w dziale konwojowania, ochrony osób, ochrony mienia, a także jako pracownik czuwający nad bezpieczeństwem na imprezach masowych. Przedsiębiorstwa, które prowadzą szkolenia dla przyszłych pracowników ochrony fizycznej osób i mienia oraz agencje detektywistyczne to kolejne miejsca, w których odnajdzie się zawodowo absolwent rzeczonego kierunku. Może on np. prowadzić windykację należności, świadczyć usługi detektywistyczne bądź zajmować się wywiadem gospodarczym. Zasadniczo osoby wykwalifikowane nie powinny mieć trudności w znalezieniu zatrudnienia wszędzie tam, gdzie jest
niezbędne zapewnienie bezpieczeństwa, zatem w grę wchodzą m.in. takie instytucje jak: banki, policja, urzędy skarbowe oraz jednostki administracyjne: straż miejska, urzędy celne itp. Szkolenia bądź studiowanie kierunku związanego z bezpieczeństwem i ochroną osób i mienia pozwala zdobyć na tyle specjalistyczną wiedzę, aby móc założyć własną działalność taką jak agencja ochrony czy agencja
detektywistyczna, firma oferująca kursy samoobrony, szkoły sztuk walki itp. 
 
    Choć uwolnienie profesji pracownika ochrony z jednej strony otworzyło drzwi do kariery dla wielu osób, z drugiej wygenerowało obawę ze strony np. agencji ochrony co do pozyskania osób o odpowiednich kwalifikacjach do pełnienia zawodu ochroniarza. Wciąż w cenie będą ci pracownicy, którzy oprócz doświadczenia, mogą
pochwalić się przebytym kursem lub wykształceniem zdobytym w szkole policealnej czy wyższej, ponieważ nie tylko uzbrojeni są w wiedzę teoretyczną, ale posiadają również przygotowanie praktyczne do zawodu 
Autor/źródło: 
Małgorzata Słoma, teb.pl