ISSN 1895-412X · wtorek 11 Sierpień 2020 r.
rss
  • warning: mysql_get_server_info() [0function.mysql-get-server-info0]: Access denied for user 'apache'@'localhost' (using password: NO) in /home/foursafe/domains/4safe.pl/public_html/includes/database.mysql.inc on line 44.
  • warning: mysql_get_server_info() [0function.mysql-get-server-info0]: A link to the server could not be established in /home/foursafe/domains/4safe.pl/public_html/includes/database.mysql.inc on line 44.
  • warning: mysql_get_server_info() [0function.mysql-get-server-info0]: Access denied for user 'apache'@'localhost' (using password: NO) in /home/foursafe/domains/4safe.pl/public_html/includes/database.mysql.inc on line 44.
  • warning: mysql_get_server_info() [0function.mysql-get-server-info0]: A link to the server could not be established in /home/foursafe/domains/4safe.pl/public_html/includes/database.mysql.inc on line 44.
  • warning: mysql_get_server_info() [0function.mysql-get-server-info0]: Access denied for user 'apache'@'localhost' (using password: NO) in /home/foursafe/domains/4safe.pl/public_html/includes/database.mysql.inc on line 44.
  • warning: mysql_get_server_info() [0function.mysql-get-server-info0]: A link to the server could not be established in /home/foursafe/domains/4safe.pl/public_html/includes/database.mysql.inc on line 44.
  • warning: mysql_get_server_info() [0function.mysql-get-server-info0]: Access denied for user 'apache'@'localhost' (using password: NO) in /home/foursafe/domains/4safe.pl/public_html/includes/database.mysql.inc on line 44.
  • warning: mysql_get_server_info() [0function.mysql-get-server-info0]: A link to the server could not be established in /home/foursafe/domains/4safe.pl/public_html/includes/database.mysql.inc on line 44.
  • warning: mysql_get_server_info() [0function.mysql-get-server-info0]: Access denied for user 'apache'@'localhost' (using password: NO) in /home/foursafe/domains/4safe.pl/public_html/includes/database.mysql.inc on line 44.
  • warning: mysql_get_server_info() [0function.mysql-get-server-info0]: A link to the server could not be established in /home/foursafe/domains/4safe.pl/public_html/includes/database.mysql.inc on line 44.
Wersja do wydruku -A +A

Zagrożenia pożarowe - sezon grzewczy za pasem.

2013-11-15
 
Zaczadzenia
Wielu zaczadzeń można by uniknąć, gdyby przestrzegało się przepisów. Niestety bardzo często właściciele i zarządcy budynków lekceważą je.
We wtorek mieszkanka Bochni uległa zatruciu tlenkiem węgla ulatniającym się z gazowego podgrzewacza wody. W sylwestrowe popołudnie w Żychlinie zginęła cała rodzina. Media pełne są doniesień o kolejnych przypadkach zaczadzeń.
– Większości można było zapobiec, gdyby właściciele i administratorzy domów przestrzegali przepisów – uważa Piotr Cymbala, prezes stowarzyszenia Kominy Polskie.
 
Uwaga na przewody
Przepisy zobowiązują do czyszczenia kominów. Mówi o tym konkretnie § 30 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DzU nr 80, poz. 563). Zgodnie z nim trzeba czyścić przewody wentylacyjne, dymowe, spalinowe. Najczęściej, bo cztery raz w roku, trzeba to robić w domach, które są opalane węglem, drewnem lub innym paliwem stałym. Rzadziej, bo dwa razy w roku, czyści się wspomniane przewody w domach opalanych gazem, olejem lub innym paliwem ciekłym, natomiast przewody wentylacyjne – raz w roku.– Przepis dotyczy domów, w których jest kotłownia lub piec grzewczy – wyjaśniła Mariola Berdysz, dyrektor fundacji Wszechnica Budowlana. Nie trzeba tak często czyścić przewodów w domach zasilanych z elektrociepłowni lub z kotłowni zlokalizowanej w innym budynku.
Coroczne sprawdzanie
Prawo budowlane zobowiązuje zarządców oraz właścicieli bloków oraz domów jednorodzinnych do przeprowadzania kontroli okresowych (raz w roku oraz co pięć lat). Mówi o tym art. 62 ust. 1 prawa budowlanego. W zakres kontroli rocznych wchodzi sprawdzanie drożności przewodów wentylacyjnych, dymowych, spalinowych.
– Niestety przepisy bardzo często nie są przestrzegane. Wielu właścicieli domów jednorodzinnych uważa, że obowiązek przeprowadzania rocznej kontroli ich nie dotyczy, ale są w błędzie – wyjaśnia M. Berdysz. – Prawo budowlane ogranicza kontrolę, ale całkowicie jej nie znosi. Obliguje m.in. do rocznych kontroli wspomnianych trzech typów przewodów oraz instalacji gazowych.
Po kontroli właściciele oraz zarządcy mają obowiązek usunięcia stwierdzonych uszkodzeń, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia, pożar, wybuch albo zatrucie gazem. Mają być wymienione w protokole z kontroli, a jego kopia musi trafić do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.
Kto nie przeprowadził rocznej kontroli, może zostać ukarany przez powiatowego inspektora nadzoru mandatem w wysokości do 500 zł lub karą pieniężną, którą orzeka sąd grodzki.
Za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących czyszczenia kominów można zostać ukaranym grzywną na podstawie przepisów kodeksu wykroczeń. Poza tym osoba, która ubezpieczyła swój dom np. od pożaru, a nie może udowodnić, że czyściła i sprawdzała przewody, pozbawia się szansy na odszkodowanie.
W prewencji zaczadzeniom bardzo ważne jest przestrzeganie podstawowych zasad użytkowania instalacji spalinowych i wentylacyjnych:
·         dopiero dobry komin zapewni bezpieczeństwo Twojemu domowi - dobry komin to komin optymalnie dobrany do warunków eksploatacji,
·         przeprowadzaj regularne kontrole przewodów wentylacyjnych (raz w roku), spalinowych w instalacjach z kotłami na paliwo gazowe i płynne (2 razy w roku) i dymowych w instalacjach z kotłami na paliwo stałe (4 razy w roku),
·         kontrole zlecaj tylko uprawnionym kominiarzom,
·         komin dobieraj zawsze do warunków eksploatacji,
·         wybieraj systemy kominowe wykonane wyłącznie z materiałów niepalnych,
·         wybieraj atestowane systemy kominowe, posiadające krajowe lub europejskie oznaczenia.
·         pamiętaj o odpowiednim dopływie powietrza do pomieszczeń. W szczelnych oknach zamontuj nawiewniki powietrza – to warunek działania kanałów wywiewnych i prawidłowego spalania,
·         dbaj o drożność klatek wentylacyjnych oraz o drożność i szczelność kanałów wentylacyjnych,
·         nie podłączaj wentylatorów, ani wyciągów kuchennych do zbiorczych kanałów wentylacyjnych,
·         dbaj o to, by pomiary wydajności wentylacji były prowadzone w odpowiednich warunkach i z zachowaniem wymaganych procedur,
·         w warunkach ograniczonej wentylacji stosuj urządzenia grzewcze z zamkniętą komorą spalania,
·         użytkując właściwy system kominowy przyczyniasz się do ochrony środowiska.
 
Zapobiegaj pożarom każdego dnia
 
Wiele osób zapomina o podstawowych zasadach bezpieczeństwa przeciwpożarowego we własnych mieszkaniach i domach. Warto w mieszkaniu zainwestować w czujniki dymu, które wcale nie są dużym wydatkiem, a mogą nas wcześnie ostrzec przed zagrożeniem. Należy oczywiście pamiętać, aby nie instalować ich w takich miejscach jak kuchnia – instaluje się je tylko w przedpokojach i korytarzach w najwyższych punktach. Aby w przyszłości uniknąć niepotrzebnego niebezpieczeństwa należy unikać umieszczania przewodów, ścierek i innych łatwopalnych rzeczy w pobliżu kuchenek czy opiekaczy. Regularne czyszczenie palników kuchenki na pewno nie tylko wydłuży żywotność tego urządzenia, ale też uchroni nas przed zapaleniem resztek tłuszczu czy jedzenia. Jednym z najczęstszych błędów jest pozostawianie gotujących się produktów bez opieki. To właśnie w wyniku naszej nieuwagi może dojść do samozapłonu. W przypadku gdy podczas smażenia patelnia ulegnie zapaleniu najczęstszym błędem z naszej strony jest polewanie jej wodą – a przecież dobrze wiemy jak gorący tłuszcz reaguje z zimną wodą.
 
 
W takim wypadku należy wyłączyć kuchenkę, wezwać straż pożarną i opuścić dom. Kolejną istotną sprawą są urządzenia elektryczne, które podłączamy do gniazdek bez uprzedniego sprawdzenia jakim natężeniem prądu są zasilane, często po użyciu takiego sprzętu pozostawiamy go nadal podłączonego. Nie należy tak robić – każde urządzenie powinno być po użyciu odłączone. W przypadku gdy musimy użyć przedłużacza i podłączamy do niego kilkanaście urządzeń, trzeba sprawdzić, czy taki przedłużacz ma bezpiecznik i czy całkowite natężenie prądu nie przekracza 13A.
W przypadku gdy podłączymy kilka urządzeń elektrycznych i każde będzie zużywać 13A, a przedłużacz nie ma bezpiecznika, może nastąpić zwarcie – sam czajnik elektryczny zużywa około 13A. W takich chwilach, musimy pamiętać jak ważna jest skuteczna ochrona przeciwpożarowa. Warto o nią zadbać – przed zagrożeniem, by spać spokojnie wiedząc że nad naszym bezpieczeństwem czuwa profesjonalny system przeciwpożarowy.
Autor/źródło: 
http://www.rp.pl/, http://www.kominypolskie.com.pl/, http://www.straz.gov.pl/