ISSN 1895-412X · sobota 15 Sierpień 2020 r.
rss
  • warning: mysql_get_server_info() [0function.mysql-get-server-info0]: Access denied for user 'apache'@'localhost' (using password: NO) in /home/foursafe/domains/4safe.pl/public_html/includes/database.mysql.inc on line 44.
  • warning: mysql_get_server_info() [0function.mysql-get-server-info0]: A link to the server could not be established in /home/foursafe/domains/4safe.pl/public_html/includes/database.mysql.inc on line 44.
  • warning: mysql_get_server_info() [0function.mysql-get-server-info0]: Access denied for user 'apache'@'localhost' (using password: NO) in /home/foursafe/domains/4safe.pl/public_html/includes/database.mysql.inc on line 44.
  • warning: mysql_get_server_info() [0function.mysql-get-server-info0]: A link to the server could not be established in /home/foursafe/domains/4safe.pl/public_html/includes/database.mysql.inc on line 44.
  • warning: mysql_get_server_info() [0function.mysql-get-server-info0]: Access denied for user 'apache'@'localhost' (using password: NO) in /home/foursafe/domains/4safe.pl/public_html/includes/database.mysql.inc on line 44.
  • warning: mysql_get_server_info() [0function.mysql-get-server-info0]: A link to the server could not be established in /home/foursafe/domains/4safe.pl/public_html/includes/database.mysql.inc on line 44.
  • warning: mysql_get_server_info() [0function.mysql-get-server-info0]: Access denied for user 'apache'@'localhost' (using password: NO) in /home/foursafe/domains/4safe.pl/public_html/includes/database.mysql.inc on line 44.
  • warning: mysql_get_server_info() [0function.mysql-get-server-info0]: A link to the server could not be established in /home/foursafe/domains/4safe.pl/public_html/includes/database.mysql.inc on line 44.
  • warning: mysql_get_server_info() [0function.mysql-get-server-info0]: Access denied for user 'apache'@'localhost' (using password: NO) in /home/foursafe/domains/4safe.pl/public_html/includes/database.mysql.inc on line 44.
  • warning: mysql_get_server_info() [0function.mysql-get-server-info0]: A link to the server could not be established in /home/foursafe/domains/4safe.pl/public_html/includes/database.mysql.inc on line 44.
Wersja do wydruku -A +A

Niższe koszty utrzymania budynku dzięki Vision BMS

2014-05-21
Czy warto oszczędzać?
W obecnych czasach koszty utrzymania budynków nieustannie rosną. W dużym stopniu mają na to wpływ drożejące media jak gaz lub prąd. Nie ma też żadnych przesłanek, aby sytuacja miała poprawić się w przyszłości. Z drugiej strony globalny rynek zmusza firmy do coraz większej konkurencyjności i dostarczania produktów i usług o coraz lepszej jakości, za jak najniższą cenę. Biorąc pod uwagę te fakty odpowiedź na powyższe pytanie wydaje się oczywista .
Systemy inteligentnego budynku zwane również BMS (Building Management System) pozwalają zoptymalizować zużycie mediów, poprzez wyłączanie obwodów świetlnych lub obniżanie temperatury w nieużywanych pomieszczeniach. Vision BMS pozwala również na monitoring zużywanych mediów, który jest ważny przede wszystkim dla plant manager’a, facility manager’a, analityka, służb księgowych oraz techników utrzymania ruchu.
Gdzie można zaoszczędzić?
Potrzeba utrzymania konkurencyjności i dbałość o ponoszone koszty skłaniają nas do generowania oszczędności we wszystkich sferach życia oraz procesach produkcyjnych w firmie. Dostrzeganą tendencją na rynku jest obniżanie jakości i wprowadzanie oszczędności na każdym możliwym kroku.
Wielokrotnie w codziennym życiu spotykamy się z oszczędnościami prowadzonymi w sposób odbiegający od oczekiwań społecznych, którego przykładem może być, wyłączanie oświetlenia na parkingach w centrach handlowych, czy też wyłączanie układów zarządzania powietrzem w biurowcach i halach produkcyjnych ( HVAC), gdyż ich eksploatacja kosztuje zbyt dużo.
Zaprojektowane i wdrożone technologie w budynkach i przestrzeni zewnętrznej zapewniające bezpieczeństwo i komfort często nie są wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem, a skutki, pozaekonomiczne dotykają każdego odbiorcę.
Oszczędności generowane przez całkowite wyłączanie systemów HVAC powodują zwiększenie ilości roztoczy w budynkach. Ich wynikiem są problemy z górnymi drogami oddechowymi i zaostrzeniem alergii, a skutek ekonomiczny jest odmienny od zakładanego, gdyż oszczędność energii skutkuje kosztem społecznym np. absencją pracowników i brakiem możliwości wykonania pracy.
W dobie wszechogarniającej konkurencji skutkiem wdrożonych oszczędności, paradoksalnie, mogą być przyczyną do wzrostu cen pracy lub produktu, a przez to zmniejszenia konkurencyjności.
Jak oszczędzać mądrze?
Jednak istnieje sposób na to, aby cięcia budżetu i wprowadzane oszczędności nie wpływały negatywnie na bezpieczeństwo i jakość wytwarzanego produktu. Jest nim monitoring zużycia mediów połączony z analizą danych pomiarowych.
Monitorowanie wartości parametrów zużycia mediów w czasie, powiązanie ich z rytmem dobowym obiektu, pozwalają na wyciągnięcie prawidłowych wniosków, a ich wprowadzenie w życie powoduje bezpieczną generację oszczędności.
Poniższy przekład pokazujący zużycie energii elektrycznej w obiekcie wskaże możliwe sposoby przeprowadzenia analizy w celu wprowadzenia zmian dotyczących generacji oszczędności.
Przykład dotyczący energii elektrycznej równie dobrze można zastosować dla dowolnego medium, jak gaz, woda, sprężone powietrze i inne.
Prosta informacja pochodząca z licznika energii elektrycznej odczytana np. na Smartfonie daje dużo możliwości ich interpretacji i przeprowadzenia analizy. Odwołując się do rysunku średni pobór mocy oscyluje w okolicy 3,5kW, system wygenerował ostrzeżenie około 17- tej przy przekroczeniu poboru mocy powyżej 4,4kW, około godziny 18- tej spada do wartości 0,5kW, a po godzinie 22- iej pobór mocy średnio wzrasta do wartości pobieranej w ciągu dnia.
wykres poddany Interpretacji przez osoby posiadające odmienne kwalifikacje przyniesie doskonałe rezultaty, gdyż analizę dotyczącą jakości energii dokona elektryk, przy okazji wyłapując różne anomalia dotyczące poprawność działania infrastruktury. Manager z tego samego wykresu odczyta czas zakończenia produkcji/otwarcia biura o godzinie 17:50, a księgowy zastanowi się dlaczego biuro generuje koszty pomiędzy godziną 18:00 a 22:00 mimo braku działalności?
Elektryk : analiza przeprowadzona przez elektryka wyłapuje odchylenia, tzn. przekroczenie wartości normalnej, tj. powyżej 4kW i może świadczyć o zakłóceniu, uszkodzeniu instalacji. Interpretacja chwilowego zakłócenia może wskazywać na załączenie do obwodu elektrycznego dodatkowego odbiornika w postaci np. czajnika elektrycznego lub zabrudzenia filtra. Skąd biorą się zakłócenia, czy do sieci wpięte są jakieś urządzenia załączające się cyklicznie? A tak, oczywiście UPSy się ładują!
Manager : interpretacja jest skrajnie inna, patrzy na wydajność procesu i wie, że spadek poboru mocy o godzinie 16:45 świadczy o tym, że część maszyn została wyłączona, a przecież liczy się każda minuta w cyklu produkcyjnym, a może zabrakło materiału wsadowego? Wykres dostarcza materiału do zadawania pytań. A dlaczego wszystkie urządzenia wyłączono 10 minut przed godziną 18- tą? Dlaczego pełną wydajność na nocnej zmianie osiągnięto dopiero około 23- ciej?
Księgowy : patrząc na wykres zapyta, czy nie warto przenieść produkcji ze zmiany nocnej po 22- giej na godzinę 18- tą, analizując czy ta przerwa generuje oszczędności?
Przeprowadzona analiza wykresu, chociaż bardzo pobieżna, dostarczyła materiału do potencjalnego przeprowadzenia procesu optymalizacji, którego celem jest generacja oszczędności.
Zarządzanie budynkami jest bardzo szeroką dziedziną wiedzy, dlatego koniecznym jest abyśmy posiadali w obiektach urządzenia pomiarowe, które dostarczą prawidłowych wyników, a my zatroszczymy się o ich interpretację.
Budynek to ekosystem, gdzie zmiana jednego z parametrów może mieć wpływ na elementy niewidoczne podczas pierwszego spojrzenia, czego przykładem jest zwiększenie wilgoci w obiekcie przy nieumiejętnej modyfikacji sterowania systemu HVAC.
Wprowadzenie oszczędności bez ich opomiarowania, powoduje, że nie jesteśmy w stanie oszacować skutków wprowadzonych oszczędności, a warto pamiętać, że każdy pomiar jest lepszy niż hipoteza.
Warto pamiętać, że pomiar jednokrotny daje informację o stanie chwilowym, a tylko ciągła obserwacja umożliwia ciągłe wprowadzanie optymalizacji generujących oszczędności, biorąc pod uwagę np. sezonowość procesów występujących latem i zimą.
Dostępne na rynku systemy liczników sprzężone z systemem sterowania BMS stanowią optymalne rozwiązanie dla każdego Managera dbającego o dobry wynik finansowy i oszczędności.
Posiadając niezbędną wiedzę dotyczącą funkcjonowania obiektu, możemy wprowadzać optymalizacje oraz reagować na zmieniające się ceny energii.
Kolejny krok
Monitoring zużycia medium to nie wszystko co potrafi system Vision BMS. Fachowa analiza zebranych danych umożliwi stworzenie właściwych algorytmów sterowania w logice działania systemu Vision BMS. Dzięki temu sterowanie poszczególnymi urządzeniami w budynku będzie zoptymalizowane nie tylko pod kątem przebywających w nim osób, ale również pod kątem energetycznym.
Ten fakt jest szczególnie korzystny dla firm. W tym wypadku dodatkową korzyścią jest fakt, że Vision BMS z jednej strony pozwala śledzić zużycie mediów całego budynku w jednym centralnym punkcie, z drugiej zaś stoi na straży, aby nie było one zbyt duże. Ponadto Vision BMS śledząc na bieżąco zużycie energii pozwala zminimalizować ryzyko przekroczenia mocy znamionowej zamówionej w kontrakcie na dostawy energii elektrycznej lub innych mediów.
Vision BMS umożliwia również ciągły podgląd pozyskanych danych służbą utrzymującym budynek dzięki dostępowi do systemu przez urządzenia mobilne takie jak telefony lub tablety.
Autor/źródło: 
APA Innovative